Жаңартылатын энергия көздерімен өндірілетін электр энергиясын сенімді және жоғары сапалы қамтамасыз ету

Дәстүрлі энергия көздерінің экологиялық проблемалары экологиялық және адамның қолайсыз әсерінің көзі болып табылады. Ол атмосфераға, гидросфераға және литосфераға әсер етеді